Kunsthistorien 7. sæson

Hold nr. 11
4 formiddage pris: 490 kr. inkl. kaffe
1 foredrag: 135 kr.

KUNSTHISTORIEN 7. SÆSON
ved kunsthistoriker, mag.art. Signe Jacobsen

kunst4.jpg kunst5.jpg
kunst6.jpg kunst7.jpg


30.1.2018 Foredrag 7.1: WILLIAM MORRIS og VICTORIATIDEN.
I England i 1800-tallets sidste halvdel tårner William Morris sig op som en gigant af overvældende betydning: Han var en mand af multiple talenter – designer, bogtrykker, forfatter, social reformator - og med store ideer og en helt overvældende energi til at få dem sat ud i livet. Han anses for verdens første ”designer” i moderne forstand, og hans møbler, vævede billedtæpper, skrifttyper, stofdesigns mm igangsatte the Arts and Crafts Movement, som er en forløber for jugendstilen. Hans virke kontrasteres her med Victoriatidens ofte beklumrede, lumre eller belærende, men ofte underholdende kunst. 

kunst8.jpg kunst9.jpg 
kunst10.jpg kunst11.jpg kunst12.jpg

27.2.2018 Foredrag 7.2: SKANDINAVIEN I
Over to gange skal vi se på en stor kunstnerisk opblomstring i Nordeuropa, ikke mindst i Skandinavien, i tiden op til århundredeskiftet. Første gang ser vi på de kunstnere, der var virksomme inden for naturalismen og impressio-nismen: Her introduceres den betydelige berliner-kunstner Max Liebermann, men foredraget centrerer sig især om kunstnere som L.A. Ring, Philipsen og Skagensmalerne fra Danmark, fra Norge Christian Krogh, og fra Sverige Carl Larsson og Anders Zorn.
 
 
kunst13.jpg kunst14.jpg
kunst15.jpg kunst17.jpg
 
13.3.2018 Foredrag 7.3: SKANDINAVIEN II
Perioden er meget frugtbar i Skandinavien, hvor flere store kunstnere omkring år 1900 kommer til at afsætte højst forskellige og originale aftryk på kunsthistorien. De arbejder typisk inden for symbolismen, men på hver deres måde: Højst tårner Edvard Munch sig naturligvis op, og her får symbolismen en klar drejning i ekspressionistisk retning. Danmark kan mønstre en tyst og anelsesfuld kunstner som Hammers-høi, hvis indadvendte stil antager psykologiske dimensioner. Finske Gallen-Kallela mestrer med sin linjedyrkende kunst at lade genstan-dene med betydning, mens danske Willumsen driver farve og udtryk op til største kraftfuldhed. Flere andre kunstnere inddrages.
 
 
kunst16.jpg kunst18.jpg
kunst19.jpg kunst20.jpg

3.4. 2018 Foredrag 7.4: WIEN. Fra Jugendstil til ekspressionisme 
Jugendstilen blomstrer overdådigt i kejserrigets sidste årtier i Wien. Vi ser på jugend-design og arkitektur, som Wien er særlig rig på. Arkitekten Otto Wagner og Gustav Klimt bliver ofte sammenlignet pga. deres brug af guld og begges vilje til at forfølge det dekorative. Egon Schiele og andre samtidige bryder med jugendstilens pyntelighed og dyrker en grænseoverskridende kunst, som sætter fokus på det problematiske forhold mellem kønnene og på seksualiteten – her i Freuds egen by.
 
Tid: 4 tirsdage kl. 10-12. Start tirsdag den 30. januar 2018
Sted: Bygningen, Ved Anlægget, 7100 Vejle

 KLIK FOR TILMELDING

Tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund dof