Nyheder

Tilmeld dig her

Klik her for tilmelding til arrangementer.
Klik her for tilmelding til elektronisk nyhedsbrev.


 

Kunst & KulturHøjskolen søger administrativ medarbejder.

Arbejdet omfatter

  • Deltagerkontakt som tilmeldinger, registreringer, indbetalinger, deltagerkort og udsendelse af program.
  • Regnskabsføring herunder, bogføring, udarbejdelse af kvartals- og årsregnskab og lønudbetalinger.

Kunst & KulturHøjskolen er en folkeoplysende forening i vækst. Ud over dig består personalet af deltidsansat forstander og en frivillig og aktivt arbejdende bestyrelse.

  • Du vil få tilbudt nødvendig uddannelse til arbejdet med vore regnskabs- og registreringssystemer. Dansk Oplysnings Forbund, som vi er medlem af, arbejder løbende med udvikling og forbedringer af vore systemer. DOF tilbyder ligeledes support.
  • Ud over arbejdet får du mulighed for at deltage i mange spændende og oplevelsesrige kulturelle arrangementer.

Vi forventer

  • Du er vant til arbejde med EDB, registrering, bogføring og evt. kendskab til at arbejde med hjemmeside.
  •  Foreningen råder ikke over kontorfaciliteter udover nødvendigt hardware, så dit arbejde må foregå hjemmefra. 
  •  Du er indstillet på sæsonmæssige udsving i arbejdstiden. 

Stillingen svarer til ca. ¼ årsnorm

Du er meget velkommen til at kontakte Forstander Jørgen Ejlskov (tlf. 28877490) for yderligere oplysninger

Ansøgningsfrist: Onsdag d. 27. juni 2018. Samtaler i august måned.
Ansøgningen sendes til:  Jørgen Ejlskov: je@kunstkulturvejle.dk

Tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund dof